CHƯƠNG TRÌNH MINI GAME ĐÃ KẾT THÚC

GIẢI THƯỞNG SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀO

11H SÁNG NGÀY 2/10

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

THỨ HẠNG MINI GAME

#asenaspa_traoguiyeuthuong

LƯU Ý: BOT kiểm tra like sẽ cập nhật mỗi 12h, lượt like không hợp lệ sẽ bị tính trừ gấp đôi so với lượt like hiển thị.

1 share thực = 5 sao, 1 like thực = 1 sao, 1 comment thực = 2 sao, 1 like không hợp lệ trừ 2 sao

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhonglinhthnt%2Fposts%2F2809040036042129&show_text=true&width=552&height=792&appId" width="552" height="792" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

TOP 1

760

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D755001128409201%26id%3D100016979613960&show_text=true&width=552&height=704&appId" width="552" height="792" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

TOP 2

554

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fanh.song.50702769%2Fposts%2F162377075522429&show_text=true&width=552&height=589&appId" width="552" height="792" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

TOP 3

400

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkimoanh.nguyenthi.5055%2Fposts%2F2806922839587666&show_text=true&width=552&height=792&appId" width="552" height="792" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

TOP 4

332

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhoaisuong.nguyen.564%2Fposts%2F2667286110161310&show_text=true&width=552&height=626&appId" width="552" height="792" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

TOP 4

262

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D610998032909942%26id%3D100019992526831&show_text=true&width=552&height=646&appId" width="552" height="792" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

TOP 5

260

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhuong.linhqb%2Fposts%2F3335389473243301&show_text=true&width=552&height=609&appId" width="552" height="792" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

TOP 7

200

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmo.nguyenthihoai.5%2Fposts%2F1699332223577231&show_text=true&width=552&height=676&appId" width="552" height="792" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

TOP 8

130

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhongsa.phan.7%2Fposts%2F2861629250605454&show_text=true&width=552&height=607&appId" width="552" height="792" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

TOP 9

120