Tag Archives: kỹ thuật BAP

Những điều cần biết về kỹ thuật B.A.P

công nghệ BAP

Quá trình lão hóa da bao gồm rất nhiều các yếu tố khác nhau ảnh hưởng. Có nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm ngăn chặn quá trình lão hóa da, trong đó kỹ thuật BAP 5 điểm được coi là một phương pháp mới và hiệu quả. Để hiểu rõ hơn về kỹ thuật này.